קטגוריות
כתבות

אישה – בעלת הבית

האישה, באופן טבעי עוד מימים ימימה, היא הנושאת העיקרית בתחזוקת הבית, היא זו שמטפלת ברוב הלוגיסטיקה הביתית. באופן טבעי היא אמונה על הטיפול בילדים ובכל המרחב הפנים ביתי עוד מימי המערות. היא זו שנשארה במערה כשהגבר יצא לכבוש. היא זו שטיפלה בהפיכת המערה למרחב מוגן וטוב לילדיה, למרחב עוטף ואוהב לגבר שיחזור מדושן עונג כשאנטילופה מונחת על כתפיו.

לכן, נשים, בניגוד לגברים, מקיימות תיקון בעולם. הן החלק המועיל שבאנושות. הגבר הוא באופן טבעי צייד, הכובש הנלחם מימים ימימה. זה שעוזב את המערה וחוזר אליה אחרי שכבש עוד צייד. לאורך ההיסטוריה הם היו אלה שחתרו לכיבוש בשאיפות אימפריאליסטיות. הם היו אלה שהובילו אותנו למלחמות ובעקיפין הביאו קלקולים והרס לעולם. 

בתקופה זו של הקורונה והמעבר לחיים בבית, כשהבית הפך למרכז לוגיסטי, תפקיד האישה במשפחה ואף מחוצה לה הולך ומתעצם. יחד עם זאת יש להדגיש שתפיסת העולם הפטריארכלית של הזמן שלנו היא לאו דווקא חלוקה של גברים ונשים, אלא חלוקה של משמעויות אנרגיה נשית ואנרגיה גברית המצויה גם בגברים וגם בנשים. אנחנו רואים שיש נשים המבטאות אנרגיה גברית, ויש גברים המבטאים אנרגיה נשית. אך כן חשוב להדגיש שנשים מעצם היותן נשים, דהיינו מקבלות את הזרע מהגברים, מהוות בית גידול לעוברים, "יוצרות" בתוכן חיים, מולידות, מניקות, מטפלות ביילודים הן אלה המבטאות יכולת הענקה, דאגה והכלה.

כעת, נוצר מצב שגם בעלת הבית הטבעית וגם הצייד נשארים תחת מגבלות הקורונה בבית. על פי ההיגיון, בעלת הבית כעת תופסת מקום משמעותי ונרחב. יש לה את התכונות הטבעיות לטפל בבית וביושביו. המצב שהפמיניזם של העת החדשה הוביל את הנשים לבטא בתוכן אנרגיות גבריות דהיינו שכלתנות, משימתיות, ניכוס, גישה של "זה שלי ואחרים עושים כדבריי" מפנה כעת את מקומו לאנרגיה הנשית וזו פריחת האישה כבעלת הבית הרכה, העוטפת, המחבקת. האישה דואגת באופן טבעי לכל ילדיה וגם לבעלה, לגבר שכעת בחסות הישיבה בבית מאבד את מעמדו הפטריארכלי. 

נראה מהמקום הזה של פריחת האנרגיה הנשית וחזרתן של הנשים לתכונותיהן הנשיות מוכשרת הקרקע למנהיגות נשית כלל ארצית. מתוך אותה מנהיגות של אנרגיה נשית תעלנה נשים שינהיגו את עמן כמו את משפחתן, דהיינו, בחום ובדאגה לכל שדרות העם ללא הבדל ביניהם. בעלת הבית העולמית – המנהיגות הנשית הזו תצעיד אותנו לעולם חדש, עולם של שוויוניות וצדק.